ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

KİVA TEKNOLOJİ İş Sürekliliği Yönetim Sistem Standardı kapsamımız;

Belgendirme Kapsamı:

Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Sürecinde İş Sürekliliğinin Sağlanması.

İç Kapsam:

  • İdare, kuruluşa ilişkin yapı, roller ve yükümlülükler,
  • Yerine getirilecek politikalar, hedefler ve stratejiler,
  • Kaynaklar ve bilgi birikimi cinsinden anlaşılan yetenekler,
  • İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri,
  • Kuruluşun kültürü, bilgi sistemleri, bilgi akışı ve karar alma süreçleri (resmi ve gayrıresmi),
  • Kuruluş tarafından uyarlanan standartlar, kılavuzlar ve modeller ve sözleşmeye ilişkin ilişkilerin biçim ve genişliği.

Dış Kapsam:

  • Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, yasal, mevzuata ilişkin, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam,
  • Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi bulunan kilit sürücüler, eğilimler ve dış paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri.

Genel Müdür